Málefnin

 

Innanríkismál

Frelsisflokkurinn berst gegn miðstýringu þjóðfélagsins en fyrir frelsi einstaklinga og samtaka þeirra.

FRELSI er kjarninn í hugmyndafræði flokksins og ber hann jafnrétti þegnanna fyrir brjósti og berst gegn fátækt á Íslandi.

Frelsisflokkurinn vill valddreifingu og jafnrétti landshluta og vill vísa umdeildum og mikilvægum málum í þjóðaratkvæðagreiðslu.

Frelsisflokkurinn vill uppstokkun og mannfækkun í stjórnkerfi landsins.

Frelsisflokkurinn vill endurskoðun embættismannakerfisins. Æviráðningu þeirra þarf að leggja af og skipunartími ráðuneytisstjóra skal fylgja viðkomandi ráðherra sem hann velur sér hverju sinni.

Frelsisflokkurinn styður frjálsa fjölmiðlun og vill algjöra uppstokkun á RÚV og krefst þess að sameiginlegur fréttamiðill landsmanna gæti hlutleysis í hvítvetna.

Frelsisflokkurinn er á móti þöggun og skoðanakúgun.

Frelsisflokkurinn styður aukna löggæslu, herta landhelgis- og tollgæslu og aukna þátttöku Íslendinga í vörnum landsins.

Frelsisflokkurinn berst fyrir því að allar auðlindir landsins verði ávallt í eigu þjóðarinnar og einnig t.d. samfélagsfyrirtækin Landsvirkjun og Orkuveitan.

Frelsisflokkurinn hafnar lagningu sæstrengs til útlanda.

Flokkurinn vill að Reykjavíkurflugvöllur verði áfram í Vatnsmýrinni.

Fiskveiðistjórnunarkerfinu þarf að umbylta í frelsisátt og leggja núverandi kvótakerfi af.

Standa skal vörð um íslenskan landbúnað og íslenska bústofna.

Fjármálakerfinu þarf að breyta í grundvallaratriðum með það í huga að bankar fái ekki lengur að búa til peninga, sbr. þjóðpeningakerfið.

Frelsisflokkurinn vill afnema verðtryggingu og vill allsherjar uppstokkun á lífeyrismálum landsmanna.

Flokkurinn vill taka upp húsnæðiskerfi að danskri fyrirmynd og verkamannabústaðakerfið upp að nýju.

Flokkurinn beiti sér fyrir því að endurskoða menntakerfið frá grunni, m.a. með því að veita námsstyrki í stað námslána til 25 ára aldurs.

Mikilvægter að heilbrigðis- og menntakerfið lúti ætið yfirstjórn íslenska ríkisins. Ríkið geti samt sem áður falið einkaaðilum rekstrarleg verkefni sem m.a. stuðli að hagkvæmni og sparnaði í rekstri. Slíkt fyrirkomulag má þó aldrei skapa ójöfnuð hjá íslenskum þegnum í velferðarkerfinu, hvorki með tilliti til efnahags eða búsetu.

Flokkurinn hafnar alfarið nýju frumvarpi um fóstureyðingar.

 

Utanríkismál

Frelsisflokkurinn hafnar alfarið aðild Íslands að ESB, Schengen og TISA og vill endurskoða EES með tvíhliða viðskiptasamning við ESB í huga. Frelsisflokkurinn styður aðild að SÞ og Nato og vill efla norrænt samstarf.

Frelsisflokkurinn vill herða landamæraeftirlit og innflytjendalöggjöf og breyta núgildandi útlendingalögum

Frelsisflokkurinn vill varðveita óskoruð yfirráð yfir landamærum og landhelgi Íslands sem er einn af hornsteinum þjóðríkjahugsjónarinnar.

Frelsisflokkurinn styður frjálsa viðskiptasamninga þjóða um heim allan á jafnréttisgrundvelli til hagsbóta öllum þjóðríkjum.

Flokkurinn berst gegn hinni óheftu alþjóðavæðingu sem hefur stórskaðað hagsmuni og ógnað lífsafkomu íbúa þjóðríkja víða um heim.

Frelsisflokkurinn vill afnám viðskiptabanns á Rússa.

Flokkurinn lýsir fullri andstöðu við íslamsvæðingu Evrópu og hafnar moskubyggingu múslima á Íslandi. Hryðjuverkaógnin má ekki ná til Íslands.

 

Velferðarmál

Heilbrigðismál séu í öndvegi. Allir þegnar þjóðfélagsins njóti öruggrar og góðrar heilbrigðisþjónustu.

Frelsisflokkurinn leggur áherslu á málefni öryrkja og aldraðra. Íslenskir þegnar njóti forgangs í íslensku samfélagi. Flokkurinn berst fyrir málefnum þeirra sem minnst mega sín.

Flokkurinn vill tryggja öllum íslenskum ríkisborgurum öruggt húsnæði.

Share This