Málefnin

  • Frelsisflokkurinn stendur vörð um íslenskt fullveldi og frelsi íslensku þjóðarinnar.
  • Flokkurinn vill varðveita og efla íslenska þjóðmenningu og tungu.
  • Útlendingar sem flytjast til landsins á lögmætum forsendum aðlagist íslensku samfélagi.
  • Frelsisflokkurinn styður þjóðleg, borgaraleg viðhorf, kristna trú og kristin gildi.
  • Frelsisflokkurinn tekur almannahagsmuni fram yfir sérhagsmuni. Þjóðríkjahugsjónin og frelsi þjóða er ein af grunnstefnu Frelsisflokksins.

Innanríkismál

Frelsisflokkurinn berst gegn miðstýringu þjóðfélagsins, en fyrir frelsi einstaklinga og samtaka þeirra. FRELSI er kjarninn í hugmyndafræði flokksins og ber hann jafnrétti þegnanna fyrir brjósti og fátækt eigi ekki að líðast á Íslandi.

Málefni öryrkja og aldraðra verða ætíð í fyrirrúmi hjá Frelsisflokknum. Íslenskir þegnar njóta forgangs í íslensku samfélagi.

Frelsisflokkurinn vill valddreifingu og jafnrétti landshlutanna og flokkurinn vill oftar leysa stór og umdeild mál með þjóðaratkvæðagreiðslu.

Frelsisflokkurinn vill uppstokkun og mannfækkun í stjórnkerfi landsins.

Æviráðningu embættismanna þarf að leggja af og skipunartími ráðuneytisstjóra skal fylgja viðkomandi ráðherra. sem hann velur sér hverju sinni.

Frelsisflokkurinn styður frjálsa fjölmiðlun en niðurskurð og algjöra uppstokkun á RÚV.

Frelsisflokkurinn er á móti þöggun og skoðanakúgun.

Frelsisflokkurinn styður herta löggæslu, herta landhelgis- og tollgæslu og aukna þátttöku Íslendinga í vörnum landsins.

Frelsisflokkurinn berst fyrir því að allar helstu auðlindir landsins verði í eigu þjóðarinnar og veigamestu samfélagsfyrirtækin, s.s. Landsvirkjun og orku- og vatnsfyrirtæki.

Frelsisflokkurinn hafnar lagningu sæstrengs til útlanda og styður að flugvöllurinn verði áfram í Vatnsmýrinni. Fiskveiðistjórnunarkerfinu þarf að umbylta í frelsisátt og leggja núverandi kvótakerfi af. Staðinn skal vörður um íslenskan landbúnað og íslenska bústofna.

Fjármálakerfinu þarf að breyta í grundvallaratriðum með það í huga að bankar fái ekki lengur að búa til peninga, sbr. þjóðpeningakerfið.

Frelsisflokkurinn vill afnema verðtryggingu og allsherjar uppstokkun á lífeyrismálum landsmanna.

Taka þarf upp húsnæðiskerfi að danskri fyrirmynd og verkamannabústaðakerfið tekið upp að nýju.

Flokkurinn beitir sér fyrir því að endurskoða menntakerfið frá grunni, m.a. með því að veita námsstyrki í stað námslána til 25 ára aldurs.

Mikilvægt er að heilbrigðis- og menntakerfið lúti ætið yfirstjórn íslenska ríkisins. Þó þannig að ríkið geti falið einkaaðilum rekstrarleg verkefni, er m.a. stuðli að hagkvæmni og sparnaði í rekstri. Slíkt fyrirkomulag má þó aldrei bitna á jöfnuði íslenskra þegna í velferðarkerfinu, hvorki með tilliti til efnahags eða búsetu.

Flokkurinn hafnar nýju frumvarpi um fóstureyðingar.

 

Utanríkismál

Frelsisflokkurinn hafnar alfarið aðild Íslands að ESB, Schengen og TISA og vill endurskoða EES með tvíhliða viðskiptasamning við ESB í huga. Frelsisflokkurinn styður aðild að SÞ og Nato og vill efla norrænt samstarf.

Frelsisflokkurinn vill herða landamæraeftirlit og afnema núgildandi útlendingalög og herta innflytjendalöggjöf.
Óskoruð fullveldisyfirráð yfir landamærum og landhelgi Íslands er hornsteinn þjóðríkjahugsjónarinnar.

Frelsisflokkurinn styður frjálsa viðskiptasamninga frjálsra þjóða um heim allan á jafnréttisgrundvelli til hagsbóta öllum þjóðríkjum.

Flokkurinn berst því gegn hinni óheftu alþjóðavæðingu sem hefur stórskaðað hagsmuni og lífsafkomu íbúa þjóðríkja víða um heim.

Frelsisflokkurinn vill afnám viðskiptabanns á Rússa.

Flokkurinn lýsir fullri andstöðu við íslamsvæðingu Evrópu og hafnar moskubyggingu múslima á Íslandi. Hryðjuverkaógnin má ekki ná til Íslands.

 

Velferðarmál

Velferðarmál er okkar hjartans mál. Við teljum Ísland of ríkt land til þess að þar finnist fólk sem hefur ekki þak undir höfuðið eða efni á mat. Fátækt á Íslandi er skömm í okkar samfélagi og teljum við okkur getað gert miklu betur til að hlúa að náunganum.

Málefni öryrkja og aldraðra verða ætíð í fyrirrúmi hjá Frelsisflokknum. Íslenskir þegnar njóta forgangs í íslensku samfélagi. 

Flokkurinn telur engan íslenskan ríkisborgara eiga vera heimilislaus á íslandi það sé svartur blettur á þjóðfélaginu. Flokkurinn berst fyrir málefnum þeirra sem minnst mega sín í  þjóðfélaginu.